โรงพยาบาลบางมด นายณัฐพงษ์ จิรภัตตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและสนับสนุน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ เพื่อสนับสนุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้กับสน.ทางด่วน2 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้