การรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อรักษ์โลกและช่วยลดปัญหาโลกร้อน

                โดยโรงพยาบาล มีจำหน่าย ถุงรักษ์โลก หากผู้รับบริการท่านใด ไม่สะดวกนำถุงมา ทางโรงพยาบาลขอคิดค่าถุงพลาสติก ใบละ 5 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 โดยที่โรงพยาบาลบางมด จะนำเงินส่วนนี้ร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โครงการ ‘ขยะ’ ระเบิดเวลาสิ่งแวดล้อม