Responsive image
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

- เพศหญิง-ชาย สัญชาติไทย
- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ผ่านงานห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล 5 ปี ขึ้นไป

- มีประสบการณ์หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์งานโรงพยาบาลเอกชน จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี
- ผ่านงานระบบคุณภาพ HA ของโรงพยาบาล
- มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน (MS office )ได้
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงาน และการเดินทาง
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
- ยูนิฟอร์ม
- สวัสดิการทำศัลยกรรม
- สวัสดิการร้านอาหารราคาพนักงาน
- สวัสดิการที่พัก (เฉพาะตำแหน่งงานพิเศษ)
- ฯลฯ
ติดต่อ
063-8899-826
สมัครงาน