ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง