Responsive image
พญ. กิ่งกาญจน์ รชตะเกษม
ศูนย์ทางการแพทย์ :
คลินิกสูตินรีเวช
ความชำนาญ :
แพทย์สูติ-นรีเวช
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
ว.37678
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 10:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง