Responsive image
นพ. ภวิษณุ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
ศูนย์ทางการแพทย์ :
คลินิกผิวหนัง
ความชำนาญ :
แพทย์ผิวหนัง
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
ว.46166
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์