Responsive image
นพ. สมิทธิ สุขทรัพย์ศรี
ศูนย์ทางการแพทย์ :
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ :
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
49871
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น.
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์