ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น. เวลา 08:00 - 20:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -
ทำการนัดหมายแพทย์