สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เกิดการระบาดใหม่ขึ้นอีกครั้ง การป้องกันตนเองนอกจากข้อปฏิบัติในการป้องกันโควิด-19 อย่างการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างสังคม ฯลฯ แล้ว ที่สำคัญคือควรหลีกเลี่ยง 10 จุดสัมผัสร่วมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 มีดังนี้

1. ราวบันไดหรือบันไดเลื่อนในที่สาธารณะ เช่นห้างสรรพสินค้า ทางขึ้น-ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน เป็นต้น ถือเป็นสถานที่รวมผู้คนมากมาย และก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้งาน ฉะนั้นจึงถือเป็นจุดเสี่ยงที่ถูกสัมผัสจากผู้คนมากมายที่มาใช้บริการ

การป้องกัน : เลี่ยงการจับราวบันไดเลื่อนทุกครั้งที่ต้องใช้ หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ควรล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัส