การฝากครรภ์ ควรฝากกครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์

ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์

ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์

ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์

         การฝากครรภ์ครั้งแรกควรตรวจภายใน 12 สัปดาห์หรือรีบมาพบแพทย์ทันทีหากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ส่วนการฝากครรภ์ในครั้งถัดไปนั้นแพทย์จะนัดให้มาตามอายุครรภ์ข้างต้น สำหรับการฝากครรภ์ช้ามีความเสี่ยงและอันตรายมาก อาจทำให้ไม่ทราบถึงความผิดปกติของลูกน้อยในครรภ์ หากเกิดความผิดปกติอาจไม่ได้รับรักษาทันท่วงที และมารดาตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการบำรุงดูแลที่ถูกต้องทารกอาจขาดความสมบูรณ์และเติบโตไม่เต็มที่ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้

.

นพ.ศิวกร รัตนะ 

สูตินรีแพทย์ คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลบางมด 

.

Better Health Bangmod Help...สุขภาพดี บางมดช่วยได้