เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจเช็คร่างกายทั้งความดันโลหิต น้ำหนัก ดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และดูทารกเด็กในครรภ์ว่าเจริญเติบโตได้ตามปกติหรือไม่ บางครั้งระหว่างการตั้งครรภ์อาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน ซึ่งหากเป็นโรคเบาหวานจะต้องคุมอาหาร เจาะเลือดเพื่อเช็คระดับน้ำตาลบ่อยๆ ตรวจเช็คทารกในครรภ์ บางครั้งทารกอาจจะตัวเล็กหรือตัวโต กว่าปกติ อีกภาวะที่พบบ่อยคือ มีความดันโลหิตสูง ตัวบวม มีโปรตีนออกจากปัสสาวะเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งหากมีภาวะนี้จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคุณแม่อาจมีโอกาสที่จะชักได้หรือทารกมีตัวเล็ก หรือเกิดเลือดออกในร่างกายของคุณแม่ และอาจมีอันตรายถึงขึ้นเสียชีวิตได้ทั้งมารดาและทารก

.

การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร?

1. ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด

2. ตรวจสอบว่าการตั้งครรภ์ดำเนินไปโดยปกติหรือไม่ คุณหมอจะช่วยวินิจฉัยโรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อแม่และลูก เช่น โลหิตจาง ซิฟิลิส ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น และป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อดำเนินการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

3. การส่งเสริมและการดูแลร่างกาย จิตใจของคุณแม่ และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อย่างสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม ช่วยลดอัตราการแท้ง การคลอดก่อนกำหนด ลูกเสียชีวิตในท้อง หรือคลอดแล้วเสียชีวิต ป้องกันการอักเสบติดเชื้อในตัวลูกน้อย

4. รู้กำหนดการคลอดบุตรเพื่อคุณแม่เตรียมร่างกาย จิตใจและความพร้อมในการเลี้ยงลูก

เพราะฉะนั้นการฝากครรภ์จึงสำคัญมาก เพื่อให้ทั้งคุณแม่และทารกปลอดภัย

.

ดูแลด้วยใจ ห่วงใยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วย...แพคเกจฝากครรภ์ครั้งแรก

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/61

.

Better Health Bangmod Help...สุขภาพดี บางมดช่วยได้