“ออฟฟิศซินโดรม” (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ

         เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานจนอาจส่งผลให้เกิดโรค และอาการผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นัยน์ตาและการมองเห็น เป็นต้น โดยส่วนใหญ่อวัยวะหรือส่วนของร่างกายที่เจ็บปวดบ่อย ได้แก่ หลังส่วนล่าง ไหล่ คอ ข้อมือ และข้อเข่า ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศเพื่อพิชิตความเมื่อยตัวและเมื่อยตา

.

การรักษา

- การยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเอง

- การรักษาด้วยวิธีการกายภาพบำบัด

- การนวดแผนไทย

- การฝังเข็ม โดยแพทย์

- การรักษาด้วยยา

.

การป้องกัน

- ออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสมกับอาการที่เป็น ช่วยยืดหยุ่นเสริมความแข็งแรง

- ปรับโต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม หน้าจอมคอมฯควรอยู่ในระดับสายตา 

- ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือเปลี่ยนอิริยาบถอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง

.

แพคเกจกายภาพลดปวด โรคออฟฟิศซินโดรม

คลิ๊ก : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/72