โรคนิ่ว มีปัจจัยสําคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีโปรตีน เกลือ และน้ําตาลสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นต้องใช้คาถาห่างไกลจากโรคนิ่ว คือ “ดื่มน้ําสะอาด กินโปรตีนให้พอประมาณ ลดน้ําตาล ไม่ทานเค็ม”

         นิ่วในไต เป็นการจับรวมตัวกันของสารประกอบเกลือแร่ที่สะสมในน้ําปัสสาวะเป็นก้อนผลึก มักเกิดขึ้นเมื่อ น้ําปัสสาวะมีความเข้มข้นของสารประกอบเกลือแร่กลุ่มก่อนิ่วอยู่ในระดับสูง ได้แก่ แคลเซียม ออกซาเลต ฟอสฟอรัส หรือกรดยูริก และ/หรือ มีความเข้มข้นของสารประกอบเกลือแร่กลุ่มที่ช่วยยับยั้งการก่อนิ่วในระดับต่ํา ได้แก่ ซิเทรท ตําแหน่งที่พบคือ บริเวณกรวยไต รวมถึงรูของหลอดไตฝอย ซึ่งทําหน้าที่กรองและรองรับน้าปัสสาวะก่อนส่งต่อไปสู่ท่อไต จึงเรียกว่า นิ่วในไต

สาเหตุของการเป็นนิ่ว

  • กินอาหารที่ก่อนิ่วสูงต่อเนื่อง เช่น โปรตีน เกลือ และน้ำตาล
  • มีโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร
  • ดื่มน้ำน้อย
  • ภาวะน้ำหนักเกิน
  • มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน

วิธีป้องกันการเกิดนิ่ว

  • ดื่มน้ำให้เพียงพอมากกว่า 8 แก้วต่อวัน
  • เพิ่มการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง
  • เลี่ยง ไขมันสัตว์ หวานจัด เค็มจัด และมีกรดยูริกสูง
  • เลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูง เช่น งา ผักโขม ถั่วต่างๆ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ