5 ข้อคำถามประเมินโอกาสเสี่ยง หากตอบว่า "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่งถือว่ามีโอกาสเสี่ยง 

  • นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ชม./วัน หรือไม่?
  • ขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ รู้สึกปวดเมื่อยต้นคอ ไหล่ สะบัก หลัง เอว เสมอ หรือไม่?
  • ขณะทำงานบางครั้งรู้สึกตาพร่ามัว อ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ถนัด ปวดศีรษะระหว่างคิ้ว หรือไม่?
  • หลังทำงานรู้สึกสบายตากว่าตอนทำงาน หรือไม่?
  • หลังเลิกงานรู้สึกปวดเมื่อยไหล่ สะบัก ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง จนบางครั้งต้องนวดยา กินยาแก้ปวด หรือไปนวดเพื่อให้หายปวดหรือไม่?

แพ็กเกจโรคออฟฟิศซินโดรม คลิก : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/72