การฝากครรภ์ ควรฝากกครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง


  • ครั้งที่ 1 ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
  • ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์
  • ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์
  • ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์
  • ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์


         การฝากครรภ์ครั้งแรกควรตรวจภายใน 12 สัปดาห์หรือรีบมาพบแพทย์ทันทีหากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ส่วนการฝากครรภ์ในครั้งถัดไปนั้นแพทย์จะนัดให้มาตามอายุครรภ์ข้างต้น สำหรับการฝากครรภ์ช้ามีความเสี่ยงและอันตรายมาก อาจทำให้ไม่ทราบถึงความผิดปกติของลูกน้อยในครรภ์ หากเกิดความผิดปกติอาจไม่ได้รับรักษาทันท่วงที และมารดาตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการบำรุงดูแลที่ถูกต้องทารกอาจขาดความสมบูรณ์และเติบโตไม่เต็มที่ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้


  • แพ็กเกจฝากครรภ์ คลิก : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/97  หรือสอบถามได้ที่แผนกสูตินรีเวช โทร. 0-2867-0606 ต่อ 1116,1109
  • แพ็กเกจคลอดบุตรเหมาจ่าย คลิก : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/96  หรือสอบถามได้ที่แผนกประเมินค่ารักษา โทร. 0-2867-0606 ต่อ 2112,2127