เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจเช็คร่างกายทั้งความดันโลหิต น้ำหนัก ดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และดูทารกเด็กในครรภ์ว่าเจริญเติบโตได้ตามปกติหรือไม่ บางครั้งระหว่างการตั้งครรภ์อาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน ภาวะที่พบบ่อยคือ มีความดันโลหิตสูง ตัวบวม มีโปรตีนออกจากปัสสาวะเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งหากมีภาวะนี้จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคุณแม่อาจมีโอกาสที่จะชักได้หรือทารกมีตัวเล็ก หรือเกิดเลือดออกในร่างกายของคุณแม่ และอาจมีอันตรายถึงขึ้นเสียชีวิตได้ทั้งมารดาและทารก


การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร?

  • ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด
  • ตรวจสอบว่าการตั้งครรภ์ดำเนินไปโดยปกติหรือไม่ คุณหมอจะช่วยวินิจฉัยโรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อแม่และลูก เช่น โลหิตจาง ซิฟิลิส ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น และป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อดำเนินการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
  • การส่งเสริมและการดูแลร่างกาย จิตใจของคุณแม่ และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อย่างสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม ช่วยลดอัตราการแท้ง การคลอดก่อนกำหนด ลูกเสียชีวิตในท้อง หรือคลอดแล้วเสียชีวิต ป้องกันการอักเสบติดเชื้อในตัวลูกน้อย
  • รู้กำหนดการคลอดบุตรเพื่อคุณแม่เตรียมร่างกาย จิตใจและความพร้อมในการเลี้ยงลูก

เพราะฉะนั้นการฝากครรภ์จึงสำคัญมาก เพื่อให้ทั้งคุณแม่และทารกปลอดภัย


  • แพ็กเกจฝากครรภ์ คลิก : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/97  หรือสอบถามได้ที่แผนกสูตินรีเวช โทร. 0-2867-0606 ต่อ 1116,1109
  • แพ็กเกจคลอดบุตรเหมาจ่าย คลิก : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/96  หรือสอบถามได้ที่แผนกประเมินค่ารักษา โทร. 0-2867-0606 ต่อ 2112,2127