โรคอีสุกอีใส (Chickenpox) เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสมักจะระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน พบมากในเด็กแต่สามารถพบในผู้ใหญ่ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ บางกรณีสามารถหายเองได้แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้


การติดต่อของโรคอีสุกอีใส

  • สัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มที่ผิวหนัง หรือเสมหะของคนไข้ หรือการใช้ของร่วมกับผู้ที่เป็นโรค และยังสามารถติดเชื้อได้จากระบบทางเดินหายใจด้วย เช่น การไอ จาม หายใจ เป็นต้น หลังจากได้รับเชื้อเข้าไปแล้วจะมีระยะในการฟักตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก็จะเกิดอาการของโรค


อาการเริ่มต้นของโรคอีสุกอีใส

  • อาการของเด็กจะคล้ายกับโรคมือปากเท้าปาก คือ โรคอีสุกอีใสจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร รวมถึงปวดเมื่อยตามเนื้อตัว และมีผื่นขึ้นตามใบหน้า ลำตัวและหลัง ภายใน 1-2 วัน จะมีตุ่มน้ำใสขึ้น ต่างจากโรคมือเท้าปากที่ขึ้นที่มือ เท้า และปากเท่านั้น ซึ่งตุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นตุ่มนูนมีน้ำใสๆ คล้ายตุ่มหนอง และจะมีอาการคันร่วมด้วย หลังจากนั้นประมาณ 2-4 วันตุ่มใสๆ ก็จะเริ่มตกสะเก็ด บางคนจะมีแผลในช่องปากและอาการเจ็บคอร่วมด้วย ทำให้ปากและลิ้นเปื่อย


การป้องกันและการฉีดวัคซีน

  • รักษาตามอาการ ถ้ามีไข้ให้เช็ดตัวและกินยาลดไข้พาราเซตามอล
  • พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมกับดื่มน้ำมากๆ
  • ควรอาบน้ำและใช้สบู่ฆ่าเชื้อฟอกผิวหนังให้สะอาด ควรตัดเล็บให้สั้นและหลีกเลี่ยงการแกะหรือเกา แต่สามารถใช้ยาแก้คันช่วยลดอาการคันได้
  • แยกผู้ป่วยออกจากบุคคลอื่นจนพ้นระยะติดต่อ
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ได้ตั้งแต่อายุ 1-12 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน และอายุ 13 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งนี้ควรพบกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อรับวัคซีนและคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้ารับบริการ : แผนกกุมารเวช โทร. 0-2867-0606 ต่อ 1106

Vaccine Package...Baby & Kids