โรคปอดอักเสบ IPD (invasive pneumococcal disease) หรือโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ติดต่อระหว่างคนสู่คน ทำให้เกิดโรคในหลายส่วนของร่างกายตามมาได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปอดอักเสบ หากติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดและที่เยื่อหุ้มสมองจะทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้ อาการจะเกิดขึ้นภายใน 3 วัน หลังจากเชื้อ IPD เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี เนื่องจากภูมิต้านทานโรคน้อย และยังไม่สามารถบอกอาการเจ็บป่วยได้ เชื้อชนิดนี้พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ติดต่อผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย คล้ายโรคหวัด เช่น เวลาไอ หรือ จาม โดยเชื้อชนิดนี้จะมีชีวิตอยู่ภายในอากาศได้นานกว่าปกติ และทำให้เกิดโรคได้ทุกกลุ่มอายุ  ถ้าร่างกายแข็งแรงดีก็จะไม่มีอาการผิดปกติ แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ หรือไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้ จะทำให้เกิดอาการรุนแรง โดยเฉพาะเด็กเล็ก  ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง และผู้ที่มีโรคประจำตัว


IPD ทำให้เกิดอาการ

 • ไซนัสอักเสบ
 • หูติดเชื้อ หรือหูชั้นกลางอักเสบ
 • ปอดอักเสบ หรือปอดบวม
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ข้ออักเสบ
 • กระดูกอักเสบ
 • เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
 • ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด


วิธีป้องกันโรค IPD

 • ปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่ไอ จาม
 • ไม่สัมผัส หรือใกล้ชิดคนที่เจ็บป่วย
 • หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด และการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส  เข็มที่ 1 ช่วงอายุ 2 เดือน / เข็มที่ 2 ช่วงอายุ 4 เดือน / เข็มที่ 3 ช่วงอายุ 6 เดือน / เข็มที่ 4 ช่วงอายุ 12-15 เดือน ทั้งนี้ควรพบกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อรับวัคซีนและคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้ารับบริการ : แผนกกุมารเวช โทร. 0-2867-0606 ต่อ 1106

Vaccine Package...Baby & Kids