โรคไวรัสตับอักเสบเอ เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว โดยทางอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อ มีความคงทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดี อาหารและน้ำที่ไม่ได้ทำให้สุกสะอาดจริง เช่น การลวก การแช่แข็ง จะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีลงมา จะยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ 

อาการ

 • มีไข้ (มีได้ทั้งไข้สูงหรือไข้ต่ำ) 
 • ปวดศีรษะ ปวดเนื้อตัว 
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และท้องเสีย 
 • หลังจาก3 – 7 วัน เมื่ออาการคล้ายโรคหวัดทุเลาลง จะมีตัวหรือตาเหลือง (ดีซ่าน) และมีปัสสาวะสีเหลืองเข้ม
 • อุจจาระอาจมีสีซีดจากขาดสารสี
 • อาจคลำพบตับ ม้ามโต หรือมีต่อมน้ำเหลืองด้านหลังลำคอโต คลำได้เจ็บเล็กน้อย
 • อาจมีอาการคันได้ จากสารสีเหลืองในเลือดก่อการระคายต่อผิวหนัง

การป้องกัน

 • กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ดื่มน้ำสะอาด และระมัดระวังการกินน้ำแข็ง
 • ล้างมือบ่อยๆ 
 • ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ (ฉีด 2 เข็ม โดยฉีดเข็มแรก ฉีดเข็มที่2 อีกเมื่อ 6-18 เดือนถัดไป)

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน

 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ที่เสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายโรค เช่น เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เป็นโรคตับเรื้อรัง ผู้ที่ทำหน้าที่ปรุงอาหาร ประชาชนที่อาศัยในประเทศที่มีการระบาด เด็กหรือเจ้าหน้าที่ในศูนย์เลี้ยงเด็ก
 • ผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค

ควรจะทดสอบภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีนหรือไม่

 • ในคนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี อาจให้วัคซีนโดยไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิต้านทานโรค
 • ส่วนคนที่อายุมากกว่า 18 ปี ควรทำการทดสอบภูมิคุ้มกันก่อน เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ใหญ่จำนวนมากที่เคยได้รับเชื้อและมีภูมิต้านทานแล้ว

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้ารับบริการ : แผนกกุมารเวช โทร. 0-2867-0606 ต่อ 1106

Vaccine Package...Baby & Kids