ในช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่ยังไม่ลดลง จึงมีการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต โดยคำถามที่คนส่วนใหญ่อยากรู้คือต้องเตรียมตัวและดูแลสุขภาพอย่างไร เพื่อให้ผลการทำงานของวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสี่ยง ผลข้างเคียง รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน