สิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น ผงดินทราย เศษเหล็ก สะเก็ดปูน เศษไม้เล็กๆ แมลง เป็นต้น เมื่อเข้าตาอาจก่อให้เกิดอาการเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล ตาแดง การอักเสบติดเชื้อเป็นหนอง อาจทำให้กลายเป็นแผลที่กระจกตา หรือ เชื้อโรคอาจลุกลามเข้าไปในลูกตาทำให้ตาอักเสบหรือสูญเสียการมองเห็นได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง