โรคเบาหวานคือ สภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าค่าปกติ เบาหวานในคนท้องคือ ตรวจพบโรคเบาหวานครั้งแรกเมื่อตั้งครรภ์และโรคหายไปหลังจากคลอด บางคนเกิดภาวะเบาหวานหลังคลอดบุตร โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์นี้เกิดขึ้น 1 ใน 20 ของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลต่อทารกในครรภ์ เช่น น้ำหนักเกินเกณฑ์ (จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด) คลอดมีปัญหา เช่น ไหล่ติด การหายใจของทารกมีปัญหา น้ำตาลในเลือดต่ำลงหลังคลอด มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนหรือเบาหวานในอนาคต สำหรับหญิงที่เกิดเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์อาจจะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้


อาการ

ยังไม่มีอาการอะไรที่บอกชัดเจน หญิงตั้งครรภ์บางรายอาจมีอาการกระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย  หญิงที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เช่น ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานแล้วมีประวัติคลอดเด็กน้ำหนักตัวมาก หรืออายุมากกว่า 35 ปี หรือมีประวัติคลอดเด็กตัวใหญ่ หรือเด็กมีความพิการของอวัยวะ หรือตายคลอด


การวินิจฉัย

การวินิจฉัยยากที่จะใช้อาการในการสรุปผล ดังนั้น ควรตรวจระดับน้ำตาลขณะตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงที่มีความเสี่ยงสูง หากผลตรวจน้ำตาลขึ้นสูงแพทย์จะเช็คระดับน้ำตาลในเลือดบ่อยขึ้นขณะที่ตั้งครรภ์อยู่


การรักษา

เป้าหมายในการรักษาคือ การที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายเบาๆ ตรวจวัดน้ำตาลสม่ำเสมอ รวมถึงการฉีดอินซูลินตามแพทย์สั่ง