สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีจำนวนของผู้ติดเชื้ออยู่เรื่อยๆ และประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตสะสมถึง 589 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค.64)  ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเป็น “โรคความดันโลหิตสูง” ร่วมด้วย และในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจมีความเสี่ยงนำไปสู่ภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้สูง เนื่องจากเชื้อไวรัสส่งผลให้มีภาวะต่างๆตามมา เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 


ข้อปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ขอบคุณที่มาจาก : กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ


ความดันโลหิตสูง...ยิ่งเสี่ยง ยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดโรคสูง ด้วยแพคเกจตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง ราคา 1,499 บาท

คลิกดูรายละเอียดแพคเกจ : http://www.bangmodhospital.com/in_promotion/65

.

Better Health Bangmod Help...สุขภาพดี บางมดช่วยได้