Date 20 ก.ค. 2561
ผู้มีภาวะไขมันในเลือดสูง ส่วนมากไม่มีอาการแสดงแต่ อย่างใด มักตรวจพบขณะตรวจเช็คสุขภาพ หรือขณะมา พบแพทย์ด้วยภาวะแทรกซ้อน เช่น เจ็บหน้าอก ปวดน่อง เวลาเดินมากๆ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ อัมพาต เป็นต้น